داریوش فرد دهکردی

پروفایل هنرمند

  • داریوش فرد دهکردی

    داریوش فرد دهکردی28 اثر

    داریوش فرد دهکردی متولد ۱۳۳۵ / آبادان وی تحصیلات خود را در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس نقاشی از دانشگاه‌های هنر و تربیت مدرس به اتمام رساند و سپس برای دریافت مدرک دکترای هنرهای تجسمی به دانشگاه استراسبورگ فرانسه رفت. دهکردی پس از بازگشت به ایران تدریس را در دانشگاه های هنر، شریعتی، شاهد و الزهرا آغاز نمود. حضور وی به عنوان طراح و مشاور هنری روابط عمومی در دفتر ریاست جمهوری، مدیرعامل شرکت زیباسازی کیش و طراحی و اجرای بیش از ده طرح زیباسازی در جزیره کیش و برنامه ریزی و مدیریت جشنواره فرهنگی هنری میعاد با سپیده، مدیر اکسپوی نقاشی دانشجویی، مسئول زیباسازی دانشگاه الزهرا بخشی از فعالیت‌های اجرایی و هنری داریوش فرد دهکردی است. وی حضوری فعال در بینال‌ها و نمایشگاه‌های متعدد انفرادی و گروهی در ایران و خارج از ایران را در کارنامه هنری خود ثبت نموده است؛ از جمله حضور در چهل نمایشگاه گروهی در شهرهای مختلف فرانسه و جشنواره هنر در کشور هلند. همکاری با انجمن های هنری خارجی همچون Place des Arts, Krut Art, Artheim, L’art scene نیز از دیگر فعالیت‌های دهکردی در زمینه هنر نقاشی محسوب می شوند. وی هم اکنون عضو هیئت علمی و مدیر گروه نقاشی دانشکده هنر دانشگاه الزهرا است.

داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی
داریوش فرد دهکردی