اولیویه برتراند

پروفایل هنرمند

  • اولیویه برتراند

    اولیویه برتراند46 اثر

    اولیویه برتراند Olivier Bertrand در سال ۱۹۷۵ در مارسی از پدری فرانسوی و مادری آسیایی به دنیا آمد. او در سنین پایین شیفته طراحی، هنرهای تجسمی و به طور خاص اوریگامی شد. او می گوید: تا جایی که به یاد دارم، همیشه مجذوب دگردیسی یک ورق کاغذ ساده بودم که با چند تا زدن هوشمندانه، جان می گیرد و احساسات را برمی انگیزد. پس از فارغ التحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد در اقتصاد و تکمیل تحصیلات خود، سرانجام تصمیم گرفت به سمت طراحی وب برود. پانزده سال بعد، دوباره به کاری که عشق می ورزید، بازگشت؛ تا کردن کاغذها. در حال حاضر با تکه های مقوا کار میکند و حیواناتی در اندازه واقعی خلق می کند.

اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند
اولیویه برتراند