آلفس سیلوا

پروفایل هنرمند

  • آلفس سیلوا

    آلفس سیلوا24 اثر

    آلفس سیلوا Alefes Silva متولد ۱۹۸۱ در کلمبیاست و در بوگوتا زندگی می‌کند. این تصویرگر کار خود را به صورت تجربی آغاز کرد و عادت دارد همچنان هرروز و همه جا بر حاشیه کتاب‌ها و برروی کاغذهای کوچک طراحی کند. همین تجربه باعث شد تا او تصویرگری با مداد را به عنوان تکنیک اصلی خود انتخاب کند. فعالیت اصلی او در حوزه تصویرگری محدود به کتاب نیست او برای داستان‌های کوتاه مجلات تصویرگری می‌کند و برخی از آثارش به صورت دیجیتال منتشر می‌شوند. در عین حال او به عنوان نویسنده نیز شناخته می‌شود. در تفسیر آثار او گفته می‌شود که آثارش شاعرانه، رویایی و معماگونه است.

آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا
آلفس سیلوا