لورین مک کراکن

پروفایل هنرمند

  • لورین مک کراکن

    لورین مک کراکن28 اثر

    لورین مک کراکن Laurin McCracken نقاش آبرنگ آمریکایی است که به خاطر طبیعت های بی جان، گل ها، مناظر و موضوعات دیگر مشهور است. وی تحصیلاتش را در زمینه هنر و معماری و شهرسازی در دانشگاه های رایس و پرینستون تکمیل کرده و مدتی طولانی به عنوان یک معمار در شرکت های مهندسی برجسته آمریکا مشغول بوده است. اما با شرکت در کلاس های آبرنگ استادش گوئن براگ شروع به نقاشی کرد.

لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن
لورین مک کراکن