هنرمند روز

هنرمندان استرالیا

  • موری فردریکز

    موری فردریکز Murray Fredericks متولد سال ۱۹۷۰ در سیدنی استرالیا است و در سال ۱۹۹۲ در رشته سیاست و اقتصاد از دانشگاه سیدنی فارغ التحصیل شد. وی پس از تحصیل در مقطع کارشناسی، شروع به سفرهای انفرادی و ...

  • بن گاس

    بن گاس Ben Goss، هنرمندِ تصویرگر استرالیایی است و در سیدنی زندگی و کار می کند. او می گوید: من در هرکار تصویرسازی متناسب با ارزش هایش عمل می کنم. در سرمقاله ها، دوست دارم تصویری نزدیک به داستان و ...