بن فنسکه

پروفایل هنرمند

  • بن فنسکه

    بن فنسکه48 اثر

    بن فنسکه Ben Fenske متولد سال ۱۹۷۸ در مینه سوتا است. وی در دوازده سال گذشته بین آمریکا و ایتالیا برای کار و زندگی رفت و آمد می کند. آثار او دارای ضربه قلم های سریع و با عجله است. فنسکه از بازی رنگ و نور لذت می برد. وی تحصیلاتش را در آکادمی هنر روسیه، آکادمی هنر فلورانس و استودیوهای بوگی و جوزف پاکت مینه سوتا تکمیل کرده است. فنسکه در سال ۲۰۱۶ موفق به دریافت جایزه پرتره BP شده و بین سال های ۲۰۰۶ تا ۲۰۲۲ در سیزده نمایشگاه گروهی و انفرادی در کشورهای آمریکا، ایتالیا،انگلیس،اتریش و روسیه شرکت کرده است.

بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه
بن فنسکه