رومن بروکس

پروفایل هنرمند

  • رومن بروکس

    رومن بروکس16 اثر

    رومن بروکس Romaine Brooks یکی از نقاشان زنِ ایتالیایی تبارِ اهل ایالات متحده آمریکا بود. بروکس در پرتره نگاری تبحرداشت و بیشتر از پالت رنگ های خاکستریِ کم رنگ استفاده می کرد. وی به خاطر پرتره های زنان با لباس های مردانه شهرت یافت. بروکس به مکتب های نوظهور همچون کوبیسم و فوویسم بی اعتنا بود و آثار نقاشانی همچون "جیمز مک‌نیل ویسلر"، "والتر سیکرت" و "چارلز کاندر" را الگوی خود قرار می داد. بروکس، بازیِ ایدا روبینشتاین را در نمایشنامه «شهادت سنت سباستین» به عنوان هنرپیشه اصلی دید و از شخصیت روبینشتاین با قدبلند و اندام لاغر و پراحساسش الهام گرفت. و در بسیاری از طرح و نقاشی هایش از این شخصیت بهره گرفت.

رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس
رومن بروکس