جانت فیش

پروفایل هنرمند

  • جانت فیش

    جانت فیش34 اثر

    جانت فیش Janet Fish متولد سال ۱۹۳۸، هنرمند رئالیست معاصر آمریکایی است. او با استفاده از تکنیک رنگ و روغن، لیتوگرافی و چاپ، تعامل نور با اشیای روزمره را در نقاشی های طبیعت بی جان بررسی می کند. بسیاری از آثار او عناصر شفاف مانند شیشه، پلاستیک، آب و نورهای شفاف را به تصویر می کشد که با رنگ های زنده و درخشان ترکیب شده اند. فیش تحصیلاتش را در دانشکده هنر و معماری دانشگاه ییل به پایان رساند و تا حد زیادی اکسپرسیونیسم انتزاعی را که توسط مربیان ییل تأیید شده بود، رد کرد و تمایل به حضور فیزیکی اشیا در آثارش داشت. . جانت فیش بدون ترس از تعصب انتزاع ناب که در سال های شکل گیری شخصیت هنری او حاکم بود، با تصاویر در دنیای واقعی ارتباط برقرار کرد. آثار او که ریشه در سنت رسمی مدرنیستی و سنت ژانر طبیعت بی جان هلندی دارد، به دنیای تجربیات عینی معاصر پایبند است.

جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش
جانت فیش