سرجیو تاپی

پروفایل هنرمند

  • سرجیو تاپی

    سرجیو تاپی48 اثر

    تاپی (زاده 11 11 اکتبر 1932 - درگذشته 21 اوت 2012) تصویرگر و نویسنده طنز ایتالیایی بود.او اولین فعالیت خود را در جهان تصویر سازی برای ناشر مشهور ایتالیایی UTET انجام داد و در چندین شرکت تبلیغاتی همکاری کرد. وی در سال 1966 نخستین طنز خود را برای ایل Corriere dei Piccoli ("روزنامه کودکان") انجام داد، که توسط کارلو تریبرتی نوشته شده است.شخصیت Mago Zurlì ("جادوگر زورلی") بود. برای همین عنوان او داستان های جنگی متعددی تولید کرد. وی عناوین ماجراجویی / تاریخی را برای انتشارات CEPIM در UN uomo un'avventura و برای ناشر فرانسوی Larrousse برخی از قسمت های Histoire de France en bandes dessinées و La Découverte du Monde تولید کرد. بعداً با ایل کوریر دی دی راگزی ("خبرنامه پسران") و مساگوگو دی دی راگاززی ، عنوان کمیک های یک روزنامه محبوب روم ، با داستانهای تاریخی همکاری کرد. آثار تاپی در بسیاری از نشریات ایتالیا و خارج از کشور مثل Linus ، Corto Maltese ، Sgt چاپ شد. کرک و ایل جورنالینو در ایتالیا. نوارهای او در چندین کتاب جمع آوری شده است.وی آخرین بار با ناشر فرانسوی Mosquito همکاری داشت و از سال 1994 به بعد 22 کتاب تهیه کرد.او از آدی گرانوف بسیار تأثر گرفته است.

سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی
سرجیو تاپی