والنتینا ورلاتو

پروفایل هنرمند

  • والنتینا ورلاتو

    والنتینا ورلاتو24 اثر

    والنتینا ورلاتو Valentina Verlato هنرمند ایتالیایی پس از فارغ التحصیلی از دانشکده ادبیات و دفاع از پایان نامه ای در مورد تاریخ زبان، تصمیم گرفت به طور جدی به نقاشی روی بیاورد. او تصویرگری کتابی را انجام داده و در بسیاری از نمایشگاه ها و دوسالانه های مهم شرکت کرده است. در چهارمین دوسالانه آبرنگ در پادووا، جایزه ویژه بین‌المللی دوسالانه Marche d'Aqua به والنتینا ورلاتو اهدا شد.

والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو
والنتینا ورلاتو