ماسیمیلیانو آیوکو

پروفایل هنرمند

  • ماسیمیلیانو آیوکو

    ماسیمیلیانو آیوکو14 اثر

    ماسیمیلیانو آیوکو Massimiliano Iocco در سال ۱۹۷۲ در رم به دنیا آمد. او از نقاش فرناندو بوترو نقل قول می کند و می گوید: هنر استراحتی معنوی و غیرمادی در برابر مشکلات زندگی است. در سال ۲۰۰۰ برای فرار از زندگی یکنواخت روزانه، به دنیای نقاشی نزدیک می شود. ماسیمیلیانو آبرنگ را نه تنها یک عمل تصویری، بلکه یک فرآیند درمانی واقعی می داند. وی از سال ۲۰۱۶، رییس رئیس انجمن فرهنگی AQUARELLE ART STUDIO در رم بوده است و در سال های اخیر به طور پیوسته در نمایشگاه های داخلی و بین المللی شرکت کرده و دوره های آموزشی آبرنگ در ایتالیا و خارج از کشور برگزار می کند.

ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو
ماسیمیلیانو آیوکو