کریستینا برنازانی

پروفایل هنرمند

  • کریستینا برنازانی

    کریستینا برنازانی55 اثر

    کریستینا برنازانی در سال ۱۹۶۳ در میلان به دنیا آمد. او در رشته گرافیک در دانشگاه مونزا درس خوانده است . او ۲۸ سال است که آثارش را در مشهورترین و مهم ترین نشریات ایتالیا چاپ می کند. مراجع کارهای او آثار سورآل و مجیک سورئال مانند آثار راب گونزالس هستند . اما هنرمندی که بیشترین الهام بخش او بود براد هالند است. او کار با رنگ آکریلیک را ترجیح می دهد ، بدین دلیل که احساس می کند کار با آکریلیک دقت هنرمند را در خلق آثار هنری بیشتر می کند و از اکریلیک برای پیش زمینه و همچنین بیان موارد خاص در آثارش استفاده می کند. به نظر او تغییرات ایده های خوب و جدیدی را به وجود می آورد. در هریک از تصاویرش تلاش می کند ایده ای تازه را بگنجاند که شاید در ابتدا برایش چندان جالب نبوده است. آن چه در آثار هنری کریستینا برنازانی می بینید طرح های او بر روی کاغذ هستند که تلاش می کند با بهترین شیوه طراحی و رنگ آمیزی بر روی بوم نقاشی خلق کند.اما هریک از آنها اثری منحصر به فرد و خارق العاده را به وجود می آورند. او درحال حاضر در مونزا، ایتالیا زندگی و کار می کند و تصویرسازی، نقاشی و کارتون های های هنرمندانه اش را به وجود می آورد.

کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی
کریستینا برنازانی