محسن ایزدی

پروفایل هنرمند

  • محسن ایزدی

    محسن ایزدی33 اثر

    کارتونیست, ۱۳۶۲- آبادان، همکاری با مطبوعات از ۱۳۸۴، روزنامه جام جم ,روزنامه همشهری ,روزنامه ایران,روزنامه قانون(ضمیمه طنز بی قانون),دو هفته نامه همشهری بچه ها,ماهنامه طنز خط خطی, ,هفته نامه پیام هلال -نشریه داخلی سازمان هلال احمر، ,ماهنامه المهدی - لبنان ، ,سروش کودکان, ,ماهنامه قلک, ,گروه مجلات رشد , ,هفته نامه ایستگاه, ,ویژه نامه دوچرخه, ,همکاری با شرکت CartoonMovement کشور هلند از ۲۰۱۴, انتشارات ندوشن - طراحی کارتون جلد و کارتون های داخلی برای ۱۴ ع۷ عنوان کتاب انتشارات دنیای ریاضیات- طراحی کارتون جلد برای ۱۰ عنوان کتاب

محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی
محسن ایزدی