عابدین محمدی

پروفایل هنرمند

  • عابدین محمدی

    عابدین محمدی19 اثر

    عابدین محمدی متولد 20 شهریور 1365 در کرمانشاه و فارغ التحصیل ارتباطات تصویری ام اس سی می باشد. وی به عنوان کارگردان و کارتونیست در ساخت فیلم های کوتاه و انیمیشن مشارکت کرده است.

عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی
عابدین محمدی