حسام فطرتی

پروفایل هنرمند

  • حسام فطرتی

    حسام فطرتی22 اثر

    حسام فطرتی در سال 1998 از هنرستان مالک اشتر در رشته طراحی گرافیکی فارغ التحصیل شد. اوکارشناسی خود را در سال 2006 از دانشگاه هنر و طراحی دانشگاه آزاد تهران دریافت کرد. او در سال 2012 کارشناسی ارشد در رشته هنرهای تجسمی از دانشگاه گریفیت، بریزبن استرالیا گرفت او در سال 2013 دکترای خود را در رشته هنرهای تجسمی از دانشگاه گریفیت، استرالیا دریافت کرد. او نمایشگاه های انفرادی بسیاری در موزه کوئینزلند، گالری هنر باودسرت، گالری هنر کوئینزلند، استرالیا و نمایشگاه های متعدد دیگری در استرالیا برگزار کرده است حسام فطرتی در جشنواره های بین المللی بسیاری شرکت کرده است که برخی از آنها 39 مین جشنواره بین المللی طنز پیراسیکابا، برزیل 2012 . 3 مین جشنواره بین المللی کارتون برلین، آلمان 2012. جشنواره بین المللی کارتون و کاریکاتور " توپ در حال بازی است" لهستان 2012، 3 مین جشنواره بین المللی کارتون " ما رای می دهیم" اکراین 2012 می باشند

حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی
حسام فطرتی