آیدین ارجمندی

پروفایل هنرمند

  • آیدین ارجمندی

    آیدین ارجمندی30 اثر

    آیدین ارجمندی متولد ۵ فروردین ماه ۱۳۶۷ در تهران. طراح و کارتونیست ، کارشناس ارشد طراحی صنعتی. برنده یازده جایزه ملی و بین المللی و عضو انجمن های بین المللی طراحی. داوری دوازده مسابقه بین المللی در حوزه طراحی و کار با نشریات ایرانی و خارجی در حوزه تصویر سازی و کارتون و کاریکاتور. همکاری با استودیو های پویا نمایی در حوزه طراحی فضا و کاراکتر.

آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی
آیدین ارجمندی