ایرنا رومن

پروفایل هنرمند

  • ایرنا رومن

    ایرنا رومن40 اثر

    ایرنا رومن Irena Roman هنرمند نقاش و استاد کالج هنر و طراحی ماساچوست؛ از اعضای انجمن آبرنگ آمریکا و انجمن آبرنگ نیوانگلند است. وی برنده مدال افتخار انجمن آبرنگ آمریکا، جایزه یادبود رالف اسمیت، مدال طلا از باشگاه تبلیغاتی دالاس و سه مدال طلا و سه مدال نقره از انجمن آبرنگ نیوانگلند و انجمن تصویرگران لس آنجلس است. در سال 2018، جایزه بهترین اثر را از انجمن جهانی هنرمندان آبرنگ دریافت کرد. رومن با انتشارات بین المللی HarperCollins، Little Brown Publishing، The New Yorker Magazine، Toray International وHormel همکاری کرده است.

ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن
ایرنا رومن