دانیل گرهارتز

پروفایل هنرمند

  • دانیل گرهارتز

    دانیل گرهارتز55 اثر

    دانیل گرهارتز در سال 1965 در کواسکوم، ویسکانسین آمریکا به دنیا آمد. استعداد دن به هنر در نوجوانی ظهور کرد. استادان مدرنی مانند جان سینگر سارجنت، آلفونس موچا، نیکولای فچین، خواکین سورولا، کارل فون‌مار و همچنین بسیاری از امپرسیونیست‌های فرانسوی و آمریکایی دیگر، الهام بخش روحیه کنجکاو و جسور دن در دوران تحصیل وی در آکادمی هنر آمریکا در شیکاگو بودند. دان علاقه خاصی به هنر مدرن روسیه و بوم‌های مجلل نقاشان نیکلای فچین، آیزاک لویتان و ایلیا رپین دارد. نقاشی‌های دن به موضوعاتی از زندگی روزمره، چهره‌هایی در آرامش، مدیتیشن یا انزوای متفکرانه اختصاص دارد. وی تسلط خوبی در ترسیم پیکره زنانه پوشیده با لباس دارد. او از سبک بسیار قدیمی رمانتیسم و نمادگرایی در کارهای خود الهام گرفته است. دن در مورد کار خود گفته است: "آرزوی من به عنوان یک هنرمند این است که تصاویری که نقاشی می‌کنم به خالق اشاره کنند نه به من."

دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز
دانیل گرهارتز