جفری تی لارسون

پروفایل هنرمند

  • جفری تی لارسون

    جفری تی لارسون41 اثر

    جفری تی لارسون در سال ۱۹۶۲ در دو هاربرز، مینه سوتا در آمریکا به دنیا آمد . جفری به شیوه استادان قدیمی در آتلیه لاک آموزش دید، یک استودیو که سنتها و روشهای آموزشی آن به امپرسیونیسم و آکادمیهای قرن نوزدهم فرانسه باز می گردد. او طی یک آموزش رسمی چهار ساله مطالعاتی در موزه های بزرگ در ایالات متحده و خارج از کشور انجام داد. در ۱۹۸۸ جفری در مینیاپولیس،ریخته گری و کار با برنز را دنبال کرد. داوری برای مسابقات هنرمندان: سال ۲۰۲۰ مسابقه بین المللی هنرهای زیبای با موضوع طبیعت بی جان سال ۲۰۲۰ در مجله هنرمند - داور مسابقه سالانه هنرمند شد. سال ۲۰۱۰ در مجله هنرمند - داور مسابقه سالانه هنرمند شد.

جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون
جفری تی لارسون