فیلیپ گاستون

پروفایل هنرمند

  • فیلیپ گاستون

    فیلیپ گاستون24 اثر

    فیلیپ گاستون Philip Guston متولد سال ۱۹۱۳ و در گذشته سال ۱۹۸۰ میلادی، هنرمند آمریکایی بود که در زمینه نقاشی،تصویرگری، سنگ تراشی و قلم زنی فعالیت می کرد. وی از برندگان جایزه کمک هزینه گوگنهایم است. داوید آلفارو سی‌که‌ایروس نقاش مکزیکی، از گاستون به عنوان یک هنرمند برجسته و امیدوارکننده در قاره آمریکا یاد کرده است. سال ۲۰۱۳ یکی از آثار گاستون در حراج کریستی به قیمت ۲۵.۸ میلیون دلار فروخته شد. آثار این هنرمند، نیویورک را به عنوان مرکز جدید دنیای هنر در جهان معرفی کرد. او که هنر انتزاعی آمریکایی را دروغ و تقلب می نامید، به ساختن نقاشی هایی به سبکی تاریک و فیگوراتیو، از جمله طراحی های طنزآمیز از ریچارد نیکسون در طول جنگ ویتنام روی آورد. گاستون تحت تاثیر نقاش ایتالیایی جورجو د کیریکو بود.

فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون
فیلیپ گاستون