متئو ماساگرانده

پروفایل هنرمند

  • متئو ماساگرانده

    متئو ماساگرانده24 اثر

    متئو ماساگرانده Matteo Massagrande متولد ۱۹۵۹ در پادوای ایتالیاست.او بسیار تحت تاثیر رئالیسم ایتالیایی قرن نوزدهم است. وی از سال۱۹۷۳ آثارش را در بسیاری از مجموعه های عمومی و خصوصی سراسر جهان به نمایش گذاشته است. او در پادوای ایتالیا و هایوش مجارستان زندگی و کار می کند و تاثیرات هر دو مکان بر آثار او کاملا روشن است. نقاشی های جذاب و مرموزِ او فضاهای داخلی معماری را با چشم اندازهایی به فضاهای بیرونی نشان می دهند، فضاهای داخلی خالی از سکنه، پوسیده واحتمالاً رها شده هستند. رنگ و نور در آثارش از سنت ونیزی پیروی می کنند و با کیفیت آرامی که دارند اغلب بدون سوژه‌های انسانی در پیش‌زمینه به همراه پس‌زمینه‌های سرسبز و حاصلخیز، گفتگوی بین گذشته و حال را نشان می دهند. یک تنش در این نقاشی های ظاهرا آرام و کنترل شده وجود دارد. آثار او هم زمان احساسات مالیخولیایی و خوش‌بینی را به ارمغان می‌آورد و حضور انسان گذشته را در کادر نشان می‌دهد و هم زمان چشم بیننده را به فضاهای غنی داخلی می‌کشاند.

متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده
متئو ماساگرانده