مارسیو ماریانی

پروفایل هنرمند

  • مارسیو ماریانی

    مارسیو ماریانی44 اثر

    اسم من مارسیوست.ومن در سال 1974 در میلان متولد شدم.از دورتن کودکی به شدت به هنر تجسمی علاقه داشتم. تقریباً تمام وقتم را صرف نقاشی در اتاق خواب و زندگی در دنیای خیالی‌ام می کردم. در سال ۱۹۹۴ از دانشکده هنرهای زیبایBrera فارغ التحصیل شدم و در همان زمان با سازمان‌های تبلیغاتی بزرگ به عنوان تصویرگر آزاد و انیماتور همکاری کردم. از سال 2004 در بولونیا مستقر هستم و علاوه بر کار با شرکت‌های توسعه محور، از طریق اینترنت با نهادهای تبلیغاتی سراسر کشور کار می کنم.

مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی
مارسیو ماریانی