آنا ژاکوبینا ژاکوبسن

پروفایل هنرمند

  • آنا ژاکوبینا ژاکوبسن

    آنا ژاکوبینا ژاکوبسن18 اثر

    آنا ژاکوبینا ژاکوبسن anna jacobina Jacobsen ، متولد ۱۹۷۱ و اهل دانمارک است. او یک تصویرگر آموزش دیده از دانشکده طراحی دانمارک است و از سال ۲۰۱۳، هنگامی که به عنوان تصویرگر کتاب کودکان کار خود را آغاز کرد، تصویرسازی‌های شگفت‌انگیز و عمیق کتاب کودکان را در سطح جهانی خلق کرد. آنا ژاکوبینا ژاکوبسن، در کتاب‌های خود موضوعات بزرگ و سنگین زندگی را به شیوه‌ای شاعرانه ترسیم می‌کند. خط او دارای جسارت و ماجراجویانه است. این کتاب‌ها برای گفتگو در مورد موضوعات دشواری مانند مرگ، غفلت، پیری و تنهایی ایده‌آل هستند. در سال ۲۰۱۹، او جایزه تصویرگر وزارت فرهنگ را برای کتاب تصویری "Ø" ، که بدون کلمات، اما پر از روایت است، دریافت کرد. هم‌چنین در سال ۲۰۲۱، او نامزد دریافت جایزه نویسنده وزارت فرهنگ برای کتاب تصویری "گنجشک" شد، که درباره دختری است که پدرش بیکار می‌شود و دچار زندگی سختی می شود. ژاکوبسن یکی از شرکت‌کنندگان در سومین نمایشگاه بین‌المللی «صلح را باید از کودکی آموخت» است.

آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن
آنا ژاکوبینا ژاکوبسن