یوآنا کنسخو

پروفایل هنرمند

  • یوآنا کنسخو

    یوآنا کنسخو52 اثر

    یوآنا کنسخو joanna concejo هنرمند تصویرگر، در سال 1971 در اسلوپسک لهستان متولد شد. وی در سال 1998 از آکادمی هنرهای زیبا در پوزنان فارغ التحصیل شد. یوآنا از اواخر دهه 1980 به عنوان تصویرگر و هنرمند شروع به کار کرد. در سال 2004 آثار وی برای نمایشگاه تصویرگران نمایشگاه کتاب کودک در بولونیا انتخاب شد. کارهای او در دوسالانه ی تصویرگری پرتغال در سال‌های 2005، 2009 و 2013 نمایش داده شد. او بیش از 19 کتاب تصویری منتشر کرده است. کتاب تصویری او با عنوان"روح گمشده" برنده جایزه ویژه بولونیا در سال 2018 شد. او می گوید: الهام چیزی نیست که من به دنبال آن هستم ، بلکه بیشتر به چیزهایی که در زندگی اتفاق می افتد توجه می کنم.، چشمانم به روی زندگی باز است، به برخوردهایی که دارم، به تصاویر، منظره‌ها، به هر آنچه که می‌توانم ببینم، بشنوم، لمس کنم توجه می کنم.اغلب از توانایی هایی که دارم تعجب می کنم و این ناخودآگاه است.

یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو
یوآنا کنسخو