مرتضی گودرزی

پروفایل هنرمند

  • مرتضی گودرزی

    مرتضی گودرزی38 اثر

    مرتضی گودرزی دیباج، متولد 1341در بروجرد است.وی تحصیلات خود را در مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران و دانشگاه هنر و معماری آزاد اسلامی به اتمام رساند و در ادامه نیز به تدریس در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی پرداخت. گودرزی در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی متعددی شرکت کرده و با حضور در رقابت‌های هنری موفق به دریافت جوایز و الواح تقدیری مختلفی از جمله نفر برگزیده اولین نمایشگاه بین‌المللی طراحی تهران گردید. وی طی سال‌ها فعالیت‌ علمی ـ هنری در جایگاه‌های مختلفی همچون هیئت علمی دانشگاه سوره، مدیر پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی، مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری، عضو کمیسیون هنر شورای فرهنگی دفتر مقام معظم رهبری، داوری رقابت‌ها و رویدادهای هنری و ... حضوری فعال داشته است. مرتضی گودرزی از جمله پژوهشگرانِ عرصه فرهنگ و هنر اسلامی و مؤلف بیش از 10 جلد کتاب است؛ از جمله کتاب تاریخ تطبیقی هنر.

مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی
مرتضی گودرزی