علیرضا خالقدادی

پروفایل هنرمند

  • علیرضا خالقدادی

    علیرضا خالقدادی49 اثر

    علیرضا خالقدادی متولد 1339 / کرمان وی تحصیلات خود را در مقطع لیسانس رشته نقاشی از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به پایان رساند. خالقدادی طی سال‌ها فعالیت هنری در ده‌ها نمایشگاه انفرادی و گروهی داخلی شرکت کرده و با حضور در رویدادها و رقابت‌های هنری موفق به اخذ عناوین و الواح تقدیری متعددی شده است؛ از جمله لوح تقدیر نخستین کارگاه هنری «ایران سرای من است». خالقدادی در کارنامه فعالیت‌های هنری خود تألیف و تصویرسازی کتاب، طراحی کمیک‌استریپ و استوری بُرد نشریات، تألیف فیلم‌نامه، ساخت مجسمه، عضویت در هیئت داوری جشنواره‌ها، مدیریت هنری ده‌ها همایش و نمایشگاه همچون مدیر هنری و طراح اولین و دومین اجلاس سراسری فلسفه انتظار مهدی موعود(عج) را به ثبت رسانده است. کتاب‌ در جست‌وجوی مسجد نمونه اسلامی‌ از جمله تألیفات علیرضا خالقدادی است.

علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی
علیرضا خالقدادی