قنبر بلالی دهکردی

پروفایل هنرمند

  • قنبر بلالی دهکردی

    قنبر بلالی دهکردی20 اثر

    قنبر بلالی دهکردی، متولد سال ۱۳۳۹ از هنرمندان و اساتید پیشکسوت خوشنویسی استان چهار محال و بختباری است. وی خوشنویسی را از سال۱۳۵۶ نزد استاد نصراله معین در هنرستان هنرهای زیبای اصفهان آغاز کرد. در سال ۱۳۵۶ دوره خوش و در سال ۱۳۵۹ دوره عالی و از سال ۱۳۷۳ نستعلیق جلی را نزد استاد علی شیرازی به سرانجام رساند و در سال ۱۳۷۴ دوره ممتاز، در سال ۱۳۹۱ دوره فوق ممتاز و در سال ۱۳۹۳ نائل به اخذ مدرک استادی شد. به گفته¬ی خودشان، در خلال این سال‌ها سرمشق‌های استاد غلامحسین امیرخانی چراغ راهی در کشف اصول زیبایی شناسی برایشان بود.

قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی
قنبر بلالی دهکردی