محمد حسین محسنی راد

پروفایل هنرمند

  • محمد حسین محسنی راد

    محمد حسین محسنی راد36 اثر

    محمد‌حسین محسنی‌راد، متولد سال 1356 در کرمان، از فارغ التحصیلان انجمن خوشنویسان در سال 76 است. وی در سال 91 موفق به دریافت گواهینامه فوق ممتاز شده و در سال 92 نیز گواهینامه درجه یک هنر(معادل دکترای تخصصی) از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را کسب نموده است. محسنی راد، عضو شورای انجمن خوشنویسان، مدرس رسمی انجمن خوشنویسان و مرکز آموزش عالی علمی کاربردی خدمات جهانگردی از سال ۹۲ تا ۹۸ در کرمان است و در حال حاضر مدرس و صاحب امتیاز آموزشگاه آزاد هنری "امید گلستانه" در کرمان می باشد. وی تا به حال سابقه شرکت در بیش از 60 نمایشگاه گروهی خوشنویسی، حضور درهمایش ها و جشنواره های مختلف و داوری جشنواره ها را در کارنامه هنری اش دارد. که در بعضی از جشنواره ها موفق به دریافت مقام اول شده است. همچنین بیش از 20 اثر از این هنرمند به چاپ رسیده است که از جمله می توان به تحریرکامل دیوان فوادکرمانی، کتابت"مقامات العارفین" خواجه عبدالله انصاری، تحریرمقدمه چاپ سوم دیوان گزیده غزلیات خواجوی کرمانی بخط استادامیرخانی و ... اشاره کرد.

محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد
محمد حسین محسنی راد