تیم سیلور

پروفایل هنرمند

  • تیم سیلور

    تیم سیلور26 اثر

    تیم سیلور Tim Silver هنرمند مجسمه ساز، متولد سال ۱۹۷۴ در استرالیا است. وی تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارشد هنرهای زیبا، در کالج هنر و دانشگاه سیدنی و دانشگاه نیوساوت ولز دنبال کرد. مجسمه های سیلور که از مواد ناپایدار ساخته شده اند، معمولاً از لحظه تولد شروع به پوسیدگی می کنند. آنها ماندگاری و جاودانگی را محکوم می‌کنند. از نظر سیلور، مجسمه‌سازی از لحاظ تاریخی تجسم و بازتاب شرایط انسانی است. با بیان تصویریِ گذر از فروپاشی، هر مرحله از تجزیه، دائمی می شود. او رابطه بین زمان و زوال، به ‌ویژه در رابطه با بدن انسان را بررسی می‌کند. آثار این هنرمند در استرالیا، آمریکا، دانمارک و صربستان به نمایش درآمده است.

تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور
تیم سیلور