ایرج اسکندری

پروفایل هنرمند

  • ایرج اسکندری

    ایرج اسکندری34 اثر

    ایرج اسکندری تربقان متولد 1335/ تهران وی تحصیلات خود را در مقاطع لیسانس نقاشی و فوق‌لیسانس و دکترای پژوهش هنر از دانشگاه هنر به اتمام رساند. اسکندری ضمن سال‌ها فعالیت علمی ـ هنری همواره حضوری فعال در جایگاه‌های مختلفی همچون ریاست دانشکده‌های هنر؛ مدرس دانشکده‌های هنر؛ مدیریت گروه‌های آموزشی؛ صاحب امتیاز و مدیر مسئول نشریه «آورد»؛ داوری، دبیری و عضویت در شورای سیاست‌گذاری ده‌ها جشنواره و رویداد هنری داشته است. برپایی نمایشگاه‌های انفرادی، شرکت در نمایشگاه‌های گروهیِ داخلی و خارجی، حضور در رقابت‌های هنری و دریافت عناوین،‌ جوایز و الواح تقدیری متعدد از دیگر فعالیت‌های اسکندری است. ایرج اسکندری طراح، نقاش و مجسمه‌سازی است که برخی از آثار هنری او در سطح کشور به چشم می‌خورند؛ از جمله: نقشه برجسته میدان انقلاب اسلامی(1386 ـ 1361) و نقاشی دیواری میدان فلسطین در شهر تهران. ایرج اسکندری عضو پیوسته انجمن هنرمندان نقاش ایران و عضو وابسته فرهنگستان هنر است و برخی آثار وی در موزه‌های دولتی و شخصی نگه‌داری می‌شوند.

ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری
ایرج اسکندری