ماتیو نوزیریس

پروفایل هنرمند

  • ماتیو نوزیریس

    ماتیو نوزیریس38 اثر

    ماتیو نوزیریس Mathieu Nozieres در سال ۱۹۸۸ در گرنوبل فرانسه متولد شد. در حال حاضر در جایی بین فرانسه و بلژیک زندگی و کار می کند. او آثارش را که ترکیبی از طراحی و نقاشی هستند، به دو صورت ارائه می کند. تعدادی از آن ها در اندازه های کوچک و سیاه و سفید و تعدادی هم رنگی و روی بوم های کوچک دیده می شوند. نوزیریس می کوشد تا در چارچوب فلسفه؛ حقیقت زندگی را درک کند. ترکیب بندی های پیچیده آثارش، یادآور نقاشی های کاراواجو است. او می گوید: موضوعات مورد علاقه من، به انسان،طبیعت و تمام اشکال زندگی بر می گردد. تلاش می کنم این همه تنوع را در کنار هم گردآوری کنم و این مهم ترین هدف من است. نقاشی های من با یک هماهنگی استوار، نیروهای متضاد را در خود جمع کرده اند. وی تحصیلاتش را در آکادمی هنر هانگژو چین، آکادمی سلطنتی هنر بلژیک، دانشکده هنر سنت لوکاس بلژیک دانشگاه هنر و طراحی کلوژ ناپوکا رومانی ادامه داده است. نوزیریس سابقه برپایی شش نمایشگاه انفرادی در آمریکا و بلژیک داشته و در بیش از چهل نمایشگاه گروهی در کشورهای آمریکا، فرانسه، بلژیک، تایلند، اسپانیا، انگلیس، آلمان، رومانی، هلند، چین و مراکش شرکت کرده است.

ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس
ماتیو نوزیریس