راب جانوف

پروفایل هنرمند

  • راب جانوف

    راب جانوف58 اثر

    راب جانوف، طراح گرافیک آمریکایی لوگو و هویت شرکت‌ها، تبلیغات چاپی و تلویزیونی است. او به خاطر خلق لوگوی اپل در دنیا شناخته شده است. در سال 1977، جانوف برای رجیس مک کنا به عنوان یک کارگردان هنری کار کرد و وظیفه طراحی لوگوی استیو جابز؛ رئیس شرکت اپل را را بر عهده گرفت و طرح سیبی را با لقمه‌ای از آن ایجاد کرد تا مردم سیب را با گیلاس اشتباه نگیرند. نوارهای رنگی در لوگو نشان می‌دهد که دستگاه‌های اپل دارای صفحه نمایش رنگی هستند. به درخواست استیو جابز هر نوار با رنگ مخصوص به خودش آمیخته و با هزینه اضافی قابل توجهی چاپ ‌شد زیرا که احساس می‌کرد رنگ‌های زنده‌تر واکنش عاطفی افراد را نسبت به این شرکت بهبود می‌بخشد. راب همچنین امور مربوط به چاپ و تبلیغات را در شرکت اپل به عهده داشت. طراحی اصلی لوگوی اپل او هنوز توسط این شرکت مورد استفاده قرار می‌گیرد اما عناصر بسیاری در طول مسیر تغییر کرده است. از جمله کارهای دیگر راب جانوف می توان به طراحی لوگو برای آی‌بی‌ام و اینتل اشاره کرد.

راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف
راب جانوف