سرجیو آلوز

پروفایل هنرمند

  • سرجیو آلوز

    سرجیو آلوز58 اثر

    سرجیو آلوز، هنرمند گرافیست اهل پرتغال، موسس و مدیر استودیوی بین‌المللی طراحی Atelier d'alves در شهر پورتوی این کشور است که از سال 2009 راه درازی را با اشتیاق پیموده و به طور مستقل با مشتریانی از مناطق مختلف شروع به کار نموده. این استودیوی طراحی جوایز بین‌المللی بسیاری را از زمان تاسیس خود با جستجوی فرآیندهای نوآورانه ارتباط بصری به دست آورده است. خلق هویت‌ها، استراتژی‌ها، کمپین‌ها، وب سایت‌ها و پروژه‌های تحریریه جزو کارهایی هستند که این استودیو برای شرکت‌ها و مؤسساتی که قصد تاثیرگذاری در زمینه کاری خود را داشتند، انجام داده است. فلسفه این استودیو تلاقی روش‌ها و مفاهیم است که منجر به رویکردهای نوآورانه برای هر پیشنهاد جدید می‌شود. این استودیو با پیشبرد هر پروژه و همکاری نزدیک با هر مشتری، راه‌حل‌هایی را با پیوند دانش هنری به تفکر استراتژیک گسترش می‌دهد. در فرآیندی که هر جلسه توجیهی با دقت ساخته شده و با ایده‌های بدیع تا محصول نهایی همراه است.

سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز
سرجیو آلوز