استوارت مک رایت

پروفایل هنرمند

  • استوارت مک رایت

    استوارت مک رایت46 اثر

    استوارت مک رایت تصویرگر و هنرمند امریکاییِ برنده جوایز بین المللی است که در همپشایر (انگلستان) زندگی و کار می کند. وی مشتری ‌های زیای دارد از او دعوت شده تا در بسیاری از مجلات ، کتاب ها ، گزارش های سالانه و پروژه های تبلیغاتی فعالیت کند. برخی از مشتریان او شامل ، پست سلطنتی ، انجمن هنرهای سلطنتی ، دانشگاه هاروارد ، دانشگاه استنفورد ، موسسه قایق‌های نجات سلطنتی، خدمات سلامت ملی، وال استریت ژورنال، تایمز ، مجله دانشکده آمریکایی ، مجله Eureka ، دانشگاه جورج تاون ... The Royal Mail, The Royal Society of Arts, Harvard University, Stanford University, The NHS, The RNLI, The Wall Street Journal, New Scientist, The Times, Education Week, American School Board Journal, American Educator, Third Sector, Eureka magazine, Georgetown University, TES, Works Management, Management Today, Print Week, IPC, London Transport, Penton Media, and Deutche Bank هستند. وی برنده جوایزی از انجمن تصویرگران (بهترین تصویرگران بریتانیا) ، جامعه تصویرگران لس آنجلس ، D&AD (طراحی و مدیریت هنر بریتانیا) شده است

استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت
استوارت مک رایت