مارکوس ری

پروفایل هنرمند

  • مارکوس ری

    مارکوس ری46 اثر

    مارکوس ریMarcos Rey نقاشِ خودآموخته اسپانیایی متولد سال ۱۹۷۸ است. بیش از ده سال است به طور حرفه ای، زندگی اش را وقف نقاشی کرده است. استودیوی او واقع در آرکیپا، جایی است که او تکنیک و روش انحصاری خود را به دست آورده است. آثار هنرمندان قدیمی از جمله رامبراند، میشائل بورمانز، نیکولا ساموری، وینسنت دزیدریو، اود ندروم، گولوچو و هنرمندان معاصر و استادان رئالیست قرن نوزدهم مانند ویلهلم هامرشوی، امیل فریانت، ابوت هاندرسون تایر، چارلز فردریک اولریش را مورد مطالعه قرار داده است و از آن ها تاثیر پذیرفته است. او می گوید: نقاشی همیشه جزیی از زندگی من بوده است، در همه لحظات در حال یادگرفتن هستم، تحصیلات آکادمیک هنری ندارم و معتقدم مهم ترین دانش از طریق تفکر در هنر حاصل می شود. موضوع مورد علاقه من و چیزی که بیش از همه مرا جذب می کند پرتره انسان است. وقتی روی نقاشی پرتره تمرکز می کنم چندان علاقه ای به بررسی روانشناسی افراد ندارم و نقش روانشناس بصری را بازی نمی کنم، فقط برداشت شخصی ام را به تصویر می کشم.

مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری
مارکوس ری