طاهر شیخ الحکمایی

پروفایل هنرمند

  • طاهر شیخ الحکمایی

    طاهر شیخ الحکمایی33 اثر

    طاهر شیخ الحکمایی در سال ۱۳۳۳ در شهر کازرون متولد شد. وی هم اکنون بهترین مجسمه ساز ایرانی، رییس انجمن مجسمه سازان کشور و استاد دانشگاه تهران است. ليسانس مجسمه‌سازی. عضو هيأت علمي دانشكده هنرهاي زيبا ـ دانشگاه تهران. مدرس دانشگاه تهران دانشكده هنرهاي زيبا ـ ۱۳۸۲. مسئول گروه مجسمه‌سازي حوزه هنري ۱۳۷۵-۱۳۶۸. عضو گروه تجسمي حوزه هنري. عضو گروه تجسمي فرهنگستان هنر - ۱۳۸۲. رئيس هيئت مديره انجمن مجسمه‌سازان ايران. عضو كميته متخصصين خبره ارزشيابي مجسمه‌ساز كشور. رئيس سوم دوره هيئت مديره انجمن مجسمه‌سازان ايران ـ ۱۳۸۲. عضو هيئت برگزاري دومين دوسالانه مجسمه‌سازي موزه هنرهاي معاصر تهران ـ ۱۳۷۸. عضو اولين دوره هيئت مديره انجمن مجسمه‌سازان ايران ـ ۱۳۸۰-۱۳۷۸. عضو هيئت برگزاري سومين دوسالانه مجسمه‌سازي موزه هنرهاي معاصر تهران ـ ۱۳۸۲. عضو هيئت برگزاري دومين دوسالانه نقاشي جهان اسلام فرهنگستان هنر ـ ۱۳۸۲. مدير آموزشگاه مجسمه‌سازي خانه هنر. عضو شوراي عالي خانه هنرمندان ايران. عضويت در مجامع علمی و هنری.

طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی
طاهر شیخ الحکمایی