مانلی منوچهری

پروفایل هنرمند

  • مانلی منوچهری

    مانلی منوچهری42 اثر

    مانلی منوچهری، هنرمند تصویرساز متولد 1353 در تهران است. وی تحصیلاتش را در مقطع کارشناسی ارتباط تصویری و کارشناسی ارشد تصویرسازی دانشگاه تهران ادامه داده است. منوچهری سابقه بیش از چهارده سال تدریس در دانشگاه ها و مراکز آموزشی را دارد و تا به حال سرپرست چندین ورک شاپ تصویرسازی بوده است. او در 35 نمایشگاه گروهی و ورک شاپ های مختلف در زمینه ی تصویرسازی ،نقاشی و چاپ دستی در ایران و خارج از کشور شرکت کرده و جوایز متعددی دریافت نموده است.

مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری
مانلی منوچهری