مهشید آسوده خواه

پروفایل هنرمند

  • مهشید آسوده خواه

    مهشید آسوده خواه46 اثر

    مهشید آسوده خواه، کارشناس ارتباط تصویری از دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز و کارشناس ارشد ارتباط تصویری از دانشکده‌ی هنر و معماری دانشگاه تربیت مدرس تهران است. وی عضو پیوسته انجمن تصویرگران و عضو رسمی انجمن صنفی طراحان گرافیک ایران و عضو افتخاری انجمن هنرهای تجسمی است. آسوده خواه مدیر هنری استودیو خانه و مدرس گروه گرافیک و تصویرسازیِ دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد و از سال 83 فعالیت هنری اش را آغاز کرده و با بسیاری از شرکت های طراحی گرافیک و تبلیغات و برخی نشریات و مجله ها همکاری کرده است. وی سابقه شرکت در نمایشگاه های مختلف از جمله دوسالانه گرافیک سرونقره ای، پوستر تصویر سال، دوسالانه بین المللی پوستر گلدن بی مسکو، پوستر ورشو، نمایشگاه پوستر روز جهانی مخابرات و کسب رتبه اول، دوسالانه تصویرگری تهران، نمایشگاه سالانه نقاشی تابلوهای کوچک، تصویرسازی باغ مخفی، نمایشگاه نقاشی میوه‌ها، نمایشگاه تبادل فرهنگی ایران و بلژیک در کشور بلژیک در دو بخش پوستر و نقاشی را دارد.

مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه
مهشید آسوده خواه