مریم طهماسبی

پروفایل هنرمند

  • مریم طهماسبی

    مریم طهماسبی42 اثر

    مریم طهماسبی، متولد ۱۳۷۲ فارغ التحصیل کارشناسی ارتباط تصویری از دانشکده هنرهای زیباست. او از سال ۱۳۹۴ کار خود را در زمینه تصویرگری با مطبوعات آغاز کرده و تا کنون با پروژه های متنوعی از طراحی گرافیک، تصویرسازی وانیمیشن همکاری کرده است. کتاب” من مترسکم ولی می ترسم” اولین کتاب تصویری اوست. او همزمان با تحصیل در رشته ی طراحی دوخت، تصویرگری را آغاز و بعد از آن رشته ی ارتباط تصویری را در دانشگاه انتخاب کرد. طهماسبی تصویرگری مطبوعاتی است و در چند نمایشگاه مانند “۱۷۰ سال با هزارویکشب”در تهران شرکت کرده است.

مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی
مریم طهماسبی