ماهنی تذهیبی

پروفایل هنرمند

  • ماهنی تذهیبی

    ماهنی تذهیبی38 اثر

    ماهنی تذهیبی، هنرمند تصویرگر متولد سال 1359 است. وی مدرک کارشناسی ارشد تصویرگری را از دانشکده‌ی هنرهای زیبای دانشگاه تهران دریافت کرده و عضو پیوسته‌ی انجمن فرهنگی هنرهای تصویرگران است. تذهیبی سابقه همکاری با مطبوعات کودک و نوجوان از جمله : سروش کودکان، سروش خردسالان، رشد کودک، رشد نوآموز، رشد دانش‌آموز، ھمشهری بچه ھا، دوچرخه، کوشش، مجلات احمد در لبنان را دارد. تــــصویرگــــری بیش از ۳۰جلد کتاب کودک و نــــوجــــوان بــــا ناشرانی چــــون : کانون پرورش فکری کودکان و نـوجـوانـان،افـق،پیدایش،قـدیانی،سـوره مهر،سـروش، ،کتاب خـروس،چکه ،فـصل پنجـم، خـانـه ادبیات ، محـراب قـلم ، طـلایی، بـافـرزنـدان ،به نشر درایران و همکاری با انتشارات گراندیر فرانسه تاینی اول انگلیس و الحدایق لبنان را انجام داده است. وی برگزیده جشنواره های مختلف تصویرگری بوده و سابقه راهیابی به نمایشگاه های بین المللی از جمله براتیسلاوا و شارجه را دارد.

ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی
ماهنی تذهیبی