سید حسن موسی زاده

پروفایل هنرمند

  • سید حسن موسی زاده

    سید حسن موسی زاده36 اثر

    سید حسن موسی زاده در سال 1351 شمسی و در قم متولد شد. ایشان فارغ التحصیل رشته گرافیک از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال1376 است. طراح برگزیده اولین نمایشگاه حروف‌نگاری اسماءالحسنی از طرف موزه هنرهای معاصر تهران و بورس مطالعاتی پاریس؛ عضو هیئت انتخاب آثار و هیئت داوران دومین، سومین و نهمین نمایشگاه تایپوگرافی اسماءالحسنی؛ دبیر ششمین سوگواره پوسترهای عاشورایی؛ مدیر هنری و مؤلف کتاب اسکیس؛ برگزیده استعداد جوان پنجمین بینال گرافیک معاصر ایران؛ برگزیده اولین دوسالانه بین‌المللی پوستر جهان اسلام در بخش موضوعی؛ برگزیده بهترین طراحی جلد و صفحه آرایی جشنواره مطبوعات کودک و نوجوان سال82؛ مدیر هنری دوماهنامه تخصصی بین‌المللی کیهان کاریکاتور به مدت 8 سال؛ مدیر هنری نشریه سلام بچه‌ها از سال 72 تا 81؛ مدیر هنری نشریه پگاه سال 1380؛ مدیر هنری ششمین، هشتمین و نهمین دوسالانه بین‌المللی کاریکاتور تهران؛ برگزاری نمایشگاه انفرادی مجموعه آثار طراحی پوستر در تهران، اصفهان و قم؛ عضو هیئت داوران جشنواره پرتو حسن؛ عضو هیئت داوران چهارمین جشنواره هنر جوان 1387؛ عضو هیئت داوران سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی 1387؛ عضو هیئت داوران اولین نمایشگاه سالانه پوستر رضوی؛ عضو هیئت داوران نخستین جشنواره هنری قاب امن؛ عضو هیئت داوران ششمین جشنواره بین‌المللی هنرهای تجسمی فجر 1392.

سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده
سید حسن موسی زاده