محمد خزائی

پروفایل هنرمند

  • محمد خزائی

    محمد خزائی13 اثر

    محمد خزائی متولد 1340 / تهران وی فارغ‌التحصیل مقاطع لیسانس و فوق‌لیسانس گرافیک از دانشگاه‌های تهران و تربیت مدرس و دکترای گرافیک(هنر اسلامی) از دانشگاه بیرمینگهام انگلستان است. خزائی همراه با ادامه تحصیل به خلق آثار هنری پرداخت که منجر به حضور وی در نمایشگاه‌های انفرادی و گروهی داخلی و خارجی گردید. آثار وی در جشنواره‌ها و رقابت‌های هنری ملی و بین‌المللی حائز کسب عناوین، جوایز و الواح تقدیری مختلفی شده‌اند؛ از جمله اخذ عنوان هنرمند برتر سومین دوسالانه گرافیک و دریافت بورس سه ماهه مطالعاتی پاریس. طراحی پوستر و نشانِ‌ سازمان‌های مختلف، عضویت در هیئت علمی دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس، تدریس در دانشکده‌های هنر، مدیریت گروه‌های گرافیک و پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس، عضویت در هیئت علمی نشریات تخصصی هنر، عضویت در هیئت داوری جشنواره‌های ملی و بین‌المللی و چاپ مقالات در نشریات هنری و تألیف و ترجمه چندین جلد کتاب از دیگر فعالیت‌های ثبت شده در کارنامه خزائی است. کتاب هنر اسلامی در اوایل دوره اسلامی از جمله تألیفات محمد خزائی است که به زبان انگلیسی در لندن به چاپ رسید.

محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی
محمد خزائی