حسین رضا ونکی فراهانی

پروفایل هنرمند

  • حسین رضا ونکی فراهانی

    حسین رضا ونکی فراهانی80 اثر

    محل تولد: قم 1360 میزان تحصیلات و رشته تحصیلی: کارشناسی گرافیک سوابق هنری : 25 سال سابقه گرافیک و خوشنویسی | 10 سال سابقه عکاسی | داوری مسابقات عکس | عضو کانون هنر ی شیعی | عضو صندوق اعتباری هنر | عضو مئوسسه توسعه هنرهای تجسمی معاصر سوابق پژوهشی : تحقیق دانشگاهی با موضوع: خط از ابتدا تا کنون تحقیق دانشگاهی با موضوع: شیوه سمبولیسم در گرافیک سوابق اجرایی: مدیر هنری معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه و پرتال راسخون بمدت 3 سال مدیریت هنری مؤسسات فرهنگی و مرکز قرآن حوزه‌های علمیه بمدت 10 سال مدیر اجرایی 2 همایش بین المللی بزرگداشت آیت الله العظمی مرعشی نجفی و آیت الله العظمی گلپایگانی مدیر هنری نشریه اندیشه معلم بمدت یکسال حضور در ورکشاپ و کارگاههای هنری: ارگاه تولید پوستر امام علی | کارگاه سه روزه تولید پوستر عاشورا | کارگاه سه روزه حبل الله | کارگاه بین المللی تولید پوستر عودة القرن (مشهد مقدس) |‌ کارگاه بین المللی تولید پوستر قدس الامة | رویداد کشوری استارتاپ محور فن آورد (دانشگاه شریف) | کارگاه ملی تولید پوستر ایران من | کارگاه ملی تولید پوستر شاد باشید | کارگاه 5 روزه تولید پوستر محرم (کربلای معلی) | کارگاه ملی تولید پوستر نقش بهشت (قم) | کارگاه ملی تولید پوستر نقش بهشت (مشهد) و ... | کارگاه تولید پوستر 3 روزه گمنامی | کارگاه 3 روز تولید پوستر همدلی افتخارات و جوایز کسب شده: مقام اول جشنواره ملی عکس راهیان نور برگزیده جشنواره ملی عکس امام رضا برگزیده جشنواره ملی عکس نماز و نیایش برگزیده جشنواره ملی عکس حسینی برگزیده پنجمین جشنواره هنر مقاومت در رشته تایپوگرافی مقام اول جشنواره ملی پوستر یاران شیدایی حسین مقام دوم رشته تشعیر جشنواره ملی هنرهای دینی و ...

حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی
حسین رضا ونکی فراهانی