محمد‌صابر شیخ‌رضایی

پروفایل هنرمند

  • محمد‌صابر شیخ‌رضایی

    محمد‌صابر شیخ‌رضایی36 اثر

    محمد‌صابر شیخ‌رضایی متولد ١٣٦٤ / تهران وی فارغ‌التحصیل لیسانس ارتباط تصویری از دانشکده هنر دانشگاه شاهد است. شیخ‌رضایی از سال ١٣٨٢ تا کنون، در بیش از یکصد نمایشگاه انفرادی و گروهیِ داخلی و خارجی به صورت رقابتی و مدعو حضور داشته و با شرکت در جشنواره‌ها و رقابت‌های هنری ملی و بین‌المللی مختلف موفق به کسب بیش از چهل عنوان برتر شده است؛ از جمله رتبه نخست اولین جشنواره هنرهای معاصر اسلامی. تدریس هنر در دانشگاه صدا و سیما و مرکز آموزشى هنر اسلامى؛ طراحی گرافیک و مدیریت هنری ده‌ها کمپین و پروژه تبلیغات فرهنگی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی؛ همکاری با ناشران و رسانه‌های مطبوعاتی چاپی و الکترونیکی و داوری رقابت‌های طراحی پوستر، از جمله داوری بخش پوستر هفتمین جشنواره هنرهای تجسمی هنر جوان، نیز بخشی از فعالیت‌های شیخ‌رضایی است که در کارنامه او به ثبت رسیده است. وی در جشنواره «قابی برای جوانی» یکی از بیست‌ و پنج جوان موفق استان تهران است که در شاخه هنر انتخاب و معرفی گردید.

محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی
محمد‌صابر شیخ‌رضایی