کریستوبال رینوزو

پروفایل هنرمند

  • کریستوبال رینوزو

    کریستوبال رینوزو50 اثر

    کریستوبال رینوزو در سال۱۹۴۶به دنیا آمد. کارتون های او در نشریات کارتون مانند ریکو تایپ، پاتوروزو، ساتیریکون، هورتنسیا، وسترن ماوس، ریچارد روه وسوپر هیومر ر منتشر شده است. او برای نشریات دیگری مانند تیوزدی در اسپانیا کارتون میکشد.  کریستوبال رینوزو از سال ۱۹۷۳ آثارش را در روزنامه کلارین منتشر می کند. او برنده جوایز بسیاری شده است که برخی از آنها شامل: جایزه بزرگ ورلد کارتون پرتغال 2005، اولین مسابقه طنز برزیل 2004، جایزه اول فلسطینی خانه ندارد، ایران ۲۰۰۴، جایزه میجر کلاب ریور پلیت، آرژانتین 2002، لوح تقدیر گریک کارتون، یونان ۲۰۰۶، جایزه اول کلمبیا ۲۰۰۶، جایزه اول هیومریس کاز در فستیوال بین المللی طنز گرافیکی، ایتالیا ۲۰۰۷ می باشند.  کریستوبال رینوزو کتابهای زیادی در زمینه تصویرسازی نیز منتشر کرده است مانند ۲۳۰ افتر کریست (۲۳۰ سال پس از مسیح)، کریست آف پیور ریزن ( مسیح دلایل پاک)، هو ایز کریست کریست؟( مسیح کیست؟ کیست؟)، اینک اسنس اند پشن آف کریست کریست( عنصر جوهر احساسات مسیح)

کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو
کریستوبال رینوزو