ماریا روبینکه

پروفایل هنرمند

  • ماریا روبینکه

    ماریا روبینکه46 اثر

    ماریا روبینکه Maria Rubinke متولد سال ۱۹۸۵ در هاربی دانمارک است و در حال حاضر در کپنهاگ زندگی و کار می کند. وی در سال ۲۰۰۸ از از آکادمی هنرهای زیبای سلطنتی دانمارک، دانشکده های معماری، طراحی و حفاظت، گروه سرامیک در بورنهولم، دانمارک فارغ التحصیل شد. روبینکه با ریخته‌گری‌های برنزی و همچنین پیکره‌های چینی کلاسیک کار می‌کند، این مواد به او اجازه می‌دهد احساسات نامفهوم و آشفته در ناخودآگاه انسان را به عینیت درآورد. سطح سفید خالص چینی نگاه بیننده را به خود جلب می کند، اما در عین حال پیش فرض های ما را مخدوش می کند وقتی که دختران چینی کوچک به آرامی شکسته می شوند و در معرض جنون پر از کنتراست قرار می گیرند. آنها غرق می شوند و به نظر می رسد در گل و لای غلیظ باتلاق غرق می شوند و به طور مرگبار توسط مار گزیده می شوند. ماریا روبینکه مانند سوررئالیست‌ها، پیچیدگی روان انسان را دستمایه آثارش قرار داده است.

ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه
ماریا روبینکه