سلمان منصور

پروفایل هنرمند

  • سلمان منصور

    سلمان منصور48 اثر

    سلمان منصورSliman Mansour متولد ۱۹۴۷، از چهره های مهم در میان هنرمندان معاصر فلسطین به شمار می رود. سامیه حلبی، هنرمند و محقق فلسطینی، منصور را به‌عنوان بخشی از جنبش هنر آزادی‌بخش معرفی کرده و از او به‌عنوان هنرمند و فعال فرهنگی قبل و بعد از انتفاضه یاد می‌کند. در طول انتفاضه، منصور به همراه هنرمندانی همچون شامل تیسیر برکات، ورا تماری و نبیل عنانی عضو گروه "دیدگاه های نو" (گروه هنرمندان فلسطینی) بود. این گروه در اعتراض به رژیم اسراییل، فقط از لوازم هنری و ترکیب موادی که در فلسطین پیدا می شد برای خلق آثارشان استفاده می کردند. در سال ۱۹۸۸، چهار نقاشی دیواری بر دیوار روستاهای ویران شده ییبنا، یالو، ایمواس و بیت داجان کشید. منصور یکی از نویسندگان کتاب "هر دو طرف صلح،هنر پوستر سیاسی اسرائیل و فلسطین" است که در سال ۱۹۹۸ توسط موزه هنرهای معاصر و دانشگاه واشنگتن منتشر شد.

سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور
سلمان منصور