نرجس محمدی

پروفایل هنرمند

  • نرجس محمدی

    نرجس محمدی46 اثر

    نرجس محمدی سال ۱۳۶۴ درمشهد به دنیا آمد. فارغ‌التحصیل رشته‌ گرافیک و تصویرگر و نویسنده است. آثاراو منتخب جشنواره‌های داخلی و خارجی بسیاری شده است. محمدی علاوه بر تصویرگری کتاب کودک، کارهایی مستقل، که می‌توان آنها را ترکیب نقاشی و تصویرسازی دانست، نیز انجام می‌دهد. امروزه تصویرسازی شاخه‌های متعددی پیدا کرده و بحث نزدیکی تصویرگری به فاین‌آرت دربسیاری از کشورها رواج یافته است. بنابراین مقوله تصویرسازی از کتاب و مجله خارج شده و شکلی مستقل پیدا کرده و نمایش داده می‌شود. این هنرمند عضو انجمن تصویرگران آمریکا، عضو انجمن بین المللی تصویرگران و نویسندگان و عضو پيوسته انجمن تصويرگران ایران است. رزومه کاری نرجس محمدی پر از حضور های بین المللی است: منتخب مجله Artist Portfolio Magazin، برگزار کننده و حضور در نمایشگاه بین المللی تصویرسازی در مشهد با عنوان ( باخودم گاهی)، 2016، منتخب دویست تصویرگر برتر سال 2015-2016 به انتخاب انتشارات Archive، منتخب 100 تصویرگر برتر سال 2014 به انتخاب انتشارات Taschen، حضور در نمایشگاه کتاب های دست ساز (Como Pedro Por mi casa) /اسپانیا/2014، منتخب بخش spot light on riding نمایشگاه، بولونیا/2013 و…کتاب های چاپ شده با تصویرگری او از ده جلد گذشته اند.

نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی
نرجس محمدی