مونیکا کراولی

پروفایل هنرمند

  • مونیکا کراولی

    مونیکا کراولی28 اثر

    مونیکا کراولی Monika Crowley هنرمندِ تصویرساز ایرلندی با استفاده از زبان بصری ساده که تداعی گر زندگی روزمره است، آثارش را خلق می کند. وی آثارش را در Limerick Printmakers، Greenacres Gallery، Graphic Print Gallery، Ranelagh Arts Centre، The Molesworth Gallery و VUE در RHA به نمایش گذاشته است. آثار او در بسیاری از مجموعه های خصوصی ملی و بین المللی مانند OPW و انجمن هنرهای معاصر ایرلندی نگهداری می شوند.

مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی
مونیکا کراولی