هنرمند روز

هنرمندان ایرلند

  • مونیکا کراولی

    مونیکا کراولی Monika Crowley هنرمندِ تصویرساز ایرلندی با استفاده از زبان بصری ساده که تداعی گر زندگی روزمره است، آثارش را خلق می کند. وی آثارش را در Limerick Printmakers، Greenacres Gallery، Graph ...

  • پل دیلینی

    پل دیلینی Paul Delaney طراح گرافیک و تصویرگر با تجربه اهل ایرلند است. دیلینی برای کودکان داستان نیز می نویسد. وی تحصیلاتش را در رشته های طراحی و ارتباطات تصویری، مدیریت هنر و بازاریابی دیجیتال در ...